Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Awtomatiki aýlaw enjamy

 • CR500 automatic tyre packing machine

  CR500 awtomatiki teker gaplaýyş enjamy

  CR500Doly awtomatiki / ýarym awtomatiki tegelek tegelek görnüşli teker kabel turba gaplaýjysy Dik aýlaw, gaplamak we daňmak üçin teker gaplaýyş enjamy teker / konsentrator / kabel / turba zawody gaplamak üçin ulanylýar

 • Cr-1000r level, bar material, profile wrapping machine

  Cr-1000r derejesi, çyzykly material, profiliň gaplaýyş enjamy

  CR seriýaly gorizontal egrem-bugram gaplaýyş enjamy, demir, plastmassa we beýleki pudaklarda polat turbada, poslamaýan polatdan, mis turbadan, alýumin turbadan, plastmassa turbadan, bardan, tekiz materialdan, profilden, silindrden giňden ulanylýan, metallurgiýa, plastmassa we beýleki pudaklarda öndürilen we öndürilen täze sargy gaplaýyş enjamydyr. we beýleki uzyn önümler sargyly gaplama.Örtülenden soň önüm owadan we moda görnüşine eýe bolup, gowy möhürlenýär, berk, berkidiji, çyglylyk, pos, tozan, zeper, garrylyk we beýleki funksiýalara eýe.Bu enjamda birleşdirilen gaplama kagyz lentasy, birleşdirilen örülen lenta, egriji film we beýleki gaplaýyş materiallary ulanylýar.

 • CR-4503 Automatic Winding Machine

  CR-4503 Awtomatiki aýlaw enjamy

  Goük konteýnerleşdirilen saklanyş, daşamak we mehanizirlenen ýüklemek we düşürmek amallarynyň gaplama talaplaryny kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz lýuboý görnüşli egrem-bugram maşynyna garşylyk görnüşli egrem-bugram maşynyny, uzaldylan görnüşdäki awtomatiki film egriji maşyn seriýasyny öndürdi we öndürdi.

 • CR-4505 Automatic On-Line Winding Machine

  CR-4505 Awtomatiki usulda egriji maşyn

  Palet on-line egrem-bugram gaplaýyş enjamy, gurnama liniýa amallaryna uýgunlaşýan gaplaýyş maşynydyr.Döwrebap kärhanalaryň awtomatlaşdyrylan gaplamasynyň zerurlyklary üçin örän amatlydyr.Gaplamagyň netijeliligini ýokarlandyrmakda, zähmet güýjüni peseltmekde we adam resurslaryndan netijeli peýdalanmakda örän oňyn rol oýnaýar.

 • CR-4507 Online Cantilever Winding Machine

  CR-4507 Onlaýn “Cantilever” aýlaw enjamy

  Kantilweriň sargy enjamy, gurnama liniýasynyň işlemegi üçin amatly gaplaýyş maşynydyr.Döwrebap kärhanalaryň awtomatlaşdyrylan gaplamasy üçin örän amatly.Gaplamagyň netijeliligini ýokarlandyryp, zähmet güýjüni peseldip we adam resurslaryndan netijeli peýdalanyp biler.

 • CR-4509 two round winding packaging machine

  CR-4509 iki tegelek sargy gaplaýyş enjamy

  CR-1 ikinji derejeli tegelek sargy gaplaýyş enjamy, kagyz öndürmek we dokalan däl pudaklar üçin kompaniýamyz tarapyndan ýörite gözlenýän, dizaýn edilen we öndürilen täze sargy gaplaýyş enjamy.