Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Habarlar

 • Palletizasiýa näme

  Palletizasiýa näme

  Palletizasiýa näme?Iberilişi paletizasiýa etmek nämäni aňladýar?Palletizasiýa önümleri, harytlary ýa-da materiallary logistika üpjünçilik zynjyrynda saklamak ýa-da ibermek üçin paletde ýerleşdirmekdir.Önüm agramy we göwrümi bilen pa-da zatlaryň sanyny köpeldýän nagyşda jemlenýär ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki gaplaýjy satyn almagyň esasy nokatlary haýsylar?

  Awtomatiki gaplaýjy satyn almagyň esasy nokatlary haýsylar?

  Awtomatiki gaplaýyş enjamlarynyň yzygiderli ösmegi bilen awtomatiki gaplaýjy önümçilik pudagynda giňden ulanyldy.Doly awtomatiki gaplaýjy, berk berkligi we ajaýyp gaplama funksiýasy bilen doly awtomatiki dizaýny kabul edýär.Doly awtomatiki gaplaýjy machi ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki möhürleýji maşynyň berk möhürläp bilmezliginiň sebäbi näme?

  Awtomatiki möhürleýji maşynyň berk möhürläp bilmezliginiň sebäbi näme?

  Awtomatiki guty möhürleýji maşyn, köplenç ulanylýan gaplaýyş enjamy.Kartony şol bir wagtyň özünde çalt gaplama tizligi, ýokary netijeliligi we ajaýyp görnüşi bilen möhürläp biler.Awtomatiki guty möhürlemek we gaplamak önümiň gaplanyş bahasyny azaldyp, önümiň estetikasyny gowulandyryp biler ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki möhürleýji maşynyň tehniki taýdan ulanylmagy

  Awtomatiki möhürleýji maşynyň tehniki taýdan ulanylmagy

  Möhürleýji maşyn barada aýdylanda, I şekilli möhürleýji maşyn bilen hemmeler tanyş.Beýleki gaplaýyş we möhürleýji maşynlar barada aýdylanda bolsa, olar birmeňzeş.Gaplaýyş kärhanalarynda operatorlar operasiýa ýalňyşlyklaryndan gaça durmak üçin bu enjamlar bilen tanyş bolmalydyrlar ....
  Koprak oka
 • Şanhaý Zhongshi sergisi

  Şanhaý Zhongshi sergisi

  Sapara hoş geldiňiz.Has giňişleýin maglumat gerek bolsa, haýal etmän habarlaşmak üçin maglumat bermegiňizi haýyş edýäris....
  Koprak oka