Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Poli halta salýan

 • Himiki poroşok / gaty / pasta / suwuk barrel / deprek möhürlenen gaplaýyş enjamy

  Himiki poroşok / gaty / pasta / suwuk barrel / deprek möhürlenen gaplaýyş enjamy

  Poli torbalary deprek / barrele awtomatiki usulda ýasaýar we salýar

  • Pilotsyz operasiýa, howpsuz we tygşytly;
  • Çalt tizlik;
  • Howa aragatnaşygyny azaltmak, howpsuz we hapalanmaz;
  • Doly awtomatiki doldurmak, sumka salmak, barrel möhürlenen gaplama
 • Torba salýan karton / guty / Dolandyryş gutusy / agaç guty vakuum möhürleýji maşyn

  Torba salýan karton / guty / Dolandyryş gutusy / agaç guty vakuum möhürleýji maşyn

  sumkalar, sandyklar ýa-da gap-gaçlar , karton gutular, gaplar, gaplar, palet gutular, gaplar, oktabinler, agaç sandyklar, sim torlary, Goodpack gaplary we ş.m.

  • Torbanyňyzyň bahasyny azaldyň we iň arassa we amatly gaplamalardan peýdalanyň.
  • Pilotsyz operasiýa, howpsuz we hapalanmaz
  • Gabat gelýän doldurma maşyny, vakuum möhürleýji maşyn, guty möhürleýji maşyn, Maduo gaplaýyş çyzygy
  • Önümleri göni konserwlemek - tozany azaltmak, önümleri goramak we daşky gurşawy goramak üçin sumka
  • Önümçilik liniýasyny saklamazdan 24 sagatlyk gaplama
 • Poroşok doly awtomatiki gaplama çyzygy

  Poroşok doly awtomatiki gaplama çyzygy

  un, himiki poroşok, metallurgiýa tozy, örtük tozy we dürli iýmitlere, himiki serişdelere, elektronika, kanselýariýa, plastmassa, enjam, nurbat, içgi, oýunjak we ş.m.

  1. Howadaky tozany azaltmak, ýanmagyň we partlama hadysalarynyň öňüni almak we howply himiki serişdeleriň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak;

  2. Işçileriň saglygyny goramak, dem alyş we hünär kesellerini azaltmak we işçileriň saglygyny goramak.

  3. Poroşokyň howa bilen aragatnaşygynyň öňüni alyň, tozany gury saklaň we okislenmegiň öňüni alyň;

  4. Doly awtomatiki işlemek, zähmeti azaltmak we iş netijeliligini ýokarlandyrmak.

  Funksiýa ädimi: karton erektor-poli halta içerki-poroşok doldurma agramy bellik-karton möhürleýji-karton örtük palet

 • Deprek ýa-da barrel gaplama liniýasyna möhürlenen himiki önümler, poroşok / bölejik / plastmassa halta

  Deprek ýa-da barrel gaplama liniýasyna möhürlenen himiki önümler, poroşok / bölejik / plastmassa halta

  1. El bilen, doly awtomatiki gaplamak, möhürlemek we barrel gaplamak ýok.
  2. Doly amal PLC gözegçiligi, işlemek aňsat we önümçiligiň gidişine real wagt düşünmek.
  3.Plastik halta Çelege salyň - iýmitlendirmek - möhürlemek / wakuum möhürlemek - möhürlemek - paletlenen.
  4. Printer we bellik ýaly beýleki funksiýalar bilen gabat gelip biler.
  5. Düzeltmegi kabul ediň.

 • TD-03 Awtomatiki göteriji halta möhürleýji gaplaýyş enjamy

  TD-03 Awtomatiki göteriji halta möhürleýji gaplaýyş enjamy

  Awtomatiki halta möhürleýji gaplaýyş maşyn, bazaryň islegine görä kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen we öndürilen iň täze önüm.

 • TD-05 Içerki halta gaplaýyş enjamy

  TD-05 Içerki halta gaplaýyş enjamy

  1. Maşyn bilen doly awtomatiki içki halta we daşky penjek.
  2. Içki plastik halta önümi netijeli gorap biler.
  3. Çalt mehaniki tizlik, pilotsyz işlemek, takyk gaplamak.