Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Awtomatiki guty açýan maşyn

 • KX-01 Automatic Box Opening Machine

  KX-01 Awtomatiki guty açýan maşyn

  Karton açary, kartony awtomatiki şekillendirip we aşaky lentany möhürläp bilýän maşyn.
  Açmagyň tizligi ýokary hilli we elýeterli baha bilen 8-12 guty / minutda ýetip biler.
  Bu guty açýan maşyn, iýmit, derman, oýunjak, temmäki, gündelik himiýa we elektronika ýaly içerde we daşary ýurtlarda dürli pudaklarda giňden ulanylýar.

 • KX-03 Luxury Automatic Box Opening Machine

  KX-03 Lýuks awtomatiki guty açýan maşyn

  KX-03 gaplaýyş enjamy keseligine gurluşy kabul edýär, ol gaplamany awtomatiki usulda doldurýar, emele getirýär, aşaky egilmek we aşaky lentany ýapmagy tamamlaýan maşyn.