Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Karton / Kase gurmak

 • Awtomat guty / karton / korpus Erektor maşynyny açmak

  Awtomat guty / karton / korpus Erektor maşynyny açmak

  Kazyýetiň ölçegi üçin çäklendirilmedik
  Maşyn dürli ölçeg ölçegleri üçin üýtgedilip bilner.

  Speokary tizlik
  Bir minutda iň ýokary hadysalara tizligi ýokarlandyrýar.

  Poslamaýan polat çarçuwasy ýa-da komponentleri

  Lenta bilen awtomatiki dik we aşaky möhür.

  Azyk, derman, oýunjak, temmäki, gündelik himiýa we elektronika ýaly dürli pudaklarda we daşary ýurtlarda giňden ulanylýar.

 • Awtomat guty / karton / korpus Erektor maşynyny açmak

  Awtomat guty / karton / korpus Erektor maşynyny açmak

  Kazyýetiň ölçegi üçin çäklendirilmedik
  Maşyn dürli ölçeg ölçegleri üçin üýtgedilip bilner.

  Speokary tizlik
  Bir minutda iň ýokary hadysalara tizligi ýokarlandyrýar.

  Poslamaýan polat çarçuwasy ýa-da komponentleri

  Lenta bilen awtomatiki dik we aşaky möhür.

  Azyk, derman, oýunjak, temmäki, gündelik himiýa we elektronika ýaly dürli pudaklarda we daşary ýurtlarda giňden ulanylýar.

 • Bir ýa-da tutuş çyzykly maşyn üçin doly awtomatiki bir gapdal çyzgy ýa-da ýelimleýji möhürleme

  Bir ýa-da tutuş çyzykly maşyn üçin doly awtomatiki bir gapdal çyzgy ýa-da ýelimleýji möhürleme

  KX-03 gaplaýyş enjamy keseligine gurluş artykmaçlygyny kabul edýär

  1. Gutyny bir tarapa keseligine açyň we beýleki tarapynda gutyny möhürläň
  2. Çalt tizlik, önüm keseligine hereket edýär we konteýneriň içine itilýär
  3. Gorizontal gaplamak önümiň titremesini azaldýar we asyl görnüşini saklaýar
  4. Ownuk we tygşytly maşynlar
  5. Zähmet çykdajylaryny azaltmak üçin PLC gözegçiligi, 24 sagat pilotsyz gaplamak