Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

FX-02 + DB-86I

Awtomatiki gaplaýyş maşynynyň işleýşini wizuallaşdyrmak

Gysga düşündiriş:

Awtomatiki buklama we möhürlemek gaplaýyş enjamy, awtomatiki bukulmagy, möhürlemegi we gaplamagy birleşdirýän gaplaýyş maşynydyr.Awtomatiki gaplama çyzygy, lentany ýokary we aşak awtomatiki möhürlemek we köp kanally gaplamak, indiki işde pilotsyz gaplamany amala aşyrmak we iş netijeliligi ýokary bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

peýdalary

Haryt bellikleri

Awtomatiki buklama we möhürlemek gaplaýyş enjamy, awtomatiki bukulmagy, möhürlemegi we gaplamagy birleşdirýän gaplaýyş maşynydyr.Awtomatiki gaplama çyzygy, lentany ýokary we aşak awtomatiki möhürlemek we köp kanally gaplamak, indiki işde pilotsyz gaplamany amala aşyrmak we iş netijeliligi ýokary bolup biler.Karton möhürlemek we gaplamak, şol bir wagtyň özünde çalt tizlik, ýokary netijelilik we kiçi göwrüm bilen amala aşyrylýar;esasanam kiçi kartonlary awtomatiki möhürlemek we gaplamak üçin amatly;PLC awtomatiki programma gözegçiligi, ýönekeý we amatly iş, pes şowsuzlyk derejesi;kartonyň gaplanyş ýagdaýynyň import edilen fotoelektrik kesgitlemesi, 1-2 gezek awtomatiki gaplap bilýär;

Wideo görkeziş

Tehniki parametr

maşyn görnüşi FX-02 + DB-86I
Elektrik üpjünçiligi / tok 220V / 380V 50 / 60HZ 1.5K W.
Ulanylýan karton L: 300- 600 W: 200- 500H: 150- 500mm
Möhürleýiş tizligi 8-10 guty / minut;
Lentanyň ini Başgaça 48 we 60mm ulanylýar
Stoluň beýikligi 750mm
Maşynyň ululygy L2350 * W1900 * H1550MM
1
4

Sorag-jogap

1-nji sorag: Kiçijik sargytlary kabul edýärsiňizmi?
A1: Alada etme.Has köp sargyt almak we müşderilerimize has köp çagyryş bermek üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, kiçi sargyt kabul edýäris.
 
2-nji sorag: productsurduma önüm iberip bilersiňizmi?
A2: Elbetde.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.
 
3-nji sorag: Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?
A3: OEM-iň ähli sargytlaryny kabul edýäris, diňe biziň bilen habarlaşyň we dizaýnyňyzy beriň. Biz size amatly bahany hödürläris we size ASAP üçin nusgalar bereris.
 
4-nji sorag: Töleg şertleriňiz näme?
A4: Offline, L / C, T / T, Western Union
 
5-nji sorag: Sargydy nädip ýerleşdirip bilerin?
A5: Ilki bilen PI-e gol çekiň, depozit töläň, soň bolsa önümçiligi gurarys. Taýýar önüm öndürilenden soň balans tölemeli.Ahyrynda Harytlary ibereris.
 
6-njy sorag: Sitatany haçan alyp bilerin?
A6: Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Sitirlemäni almak üçin gaty gyssanýan bolsaňyz. Soraglaryňyzyň ileri tutulmagy üçin bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda aýdyň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

24-hours-online

24 sagat onlaýn

package-1

Islendik ýurda dürli transport usullaryny goldaň

Müşderä baha bermek

customer

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler

customer

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Çig malyň bahasynyň täsiri sebäpli enjamyň bahasy üýtgäp durýandygy sebäpli, marketing modulynyň arzanladyşynyň kesgitlenmejekdigine we bazara görä düzeljekdigine garaşýarys, şonuň üçin banner afişa modulyny ulanmak iň gowusydyr, bu bolsa rugsat berýär. arzanladyş mazmunyny we arzanladyş diapazonyny özümiz goşarys.

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň