Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Awtomatiki palletizator

 • Servo Palletizer MD-01 automatic Intelligent robot

  Servo Palletizer MD-01 awtomatiki akylly robot

  Servo bilen dolandyrylýan transplantasiýa palletizatory, palletizatoryň gözleginde we işlenip düzülmeginde on ýyldan gowrak tejribe ulanmagymyzdyr we şol bir wagtyň özünde Japanaponiýadan, Germaniýadan, Italiýadan we beýleki halkara kärdeşlerinden palletizatorlarda ösen tehnologiýany ornaşdyrýar we siňdirýär.Mehanikany we elektrik energiýasyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly önümleri üstünlikli ösdürdi.

 • MD-01L Rotary Servo Palletizer

  MD-01L Rotary Servo Palletizer

  ● Bu enjam Z, X, Y okundan we bir sütünli palletizasiýa esasy ulgamyny emele getirmek üçin gysgyçdan durýar.Şol bir wagtyň özünde, awtomatiki palet iýmitlendiriji, palletizasiýa konweýer liniýasy we çykýan konweýer liniýasy bilen birleşdirilip, doly awtomatiki palletizasiýa ulgamyny emele getirýär;

  ● Bu enjam “Mitsubishi PLC +” duýgur ekran dolandyryşyny kabul edýär, akylly işlemegi amala aşyrýar, ýönekeý we özleşdirmek aňsat;

 • MDJ Fully Automatic Manipulator Palletizer

  MDJ Doly awtomatiki manipulýator palletizatory

  Taýýar önümleriň palletizasiýasynda robotlaryň ulanylmagy bazar tarapyndan has giňden tanaldy.Beýleki enjamlar bilen deňeşdirip bolmajak artykmaçlyklary bar.Soňky ýyllarda Europeewropa, Amerika we Japanaponiýa ýaly ösen ýurtlarda robotlaryň ulanylyşy 70% -den geçdi.Häzirki wagtda içerki goşmaça Mundan başga-da, esasan palletizasiýa üçin ulanylýan robotlar: Şwesiýa ABB, Germaniýa KUKA, Japanaponiýa FUJI ACE, FANUC, OKURA, KAWASAKI we ş.m.

 • MD Fully automatic mechanical palletizer

  MD Doly awtomatiki mehaniki palletizator

  Paletizator, paletdäki önümlere ýüklenen kartonlary, dolanyşyk sebetlerini we gaplaýyş haltalaryny awtomatiki usulda ýerleşdirmek üçin belli bir tertipde jemlemekdir.Birnäçe gatlagy jemläp, soňra çykaryp bilýär, bu forkliftleri ammarda saklamak üçin amatly.

 • Stacker MD-09 suitable for assembly line

  Gurnama çyzygy üçin amatly MD-09

  Forklift boş paleti konweýerde goýandan soň, gorizontal plastinkanyň çep we sag mehanizminiň silindri ikinji paletiň aşagyna goýmak üçin hereket edýär, soňra bolsa ikinji we ýokarky paletleri we aşagy götermek üçin silindr ýokarlanýar. palet daşalýar.