Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Awtomatiki berkitme enjamy

 • Awtomat, standart

  Awtomat, standart

  Bu enjam iň ýokary maksatly görnüş bolup, ýokary gaýyş tizligini we pes şowsuzlyk derejesini görkezýär

 • DB-86I ýokary stol, Db-86l pes stol awtomatiki gaplaýyş enjamy

  DB-86I ýokary stol, Db-86l pes stol awtomatiki gaplaýyş enjamy

  Awtomat baler esasy lenta hökmünde PP lentasyny ulanýar we öý enjamlary, azyk, dükan, derman, himiýa, çaphana, dokma we beýleki senagat we söwda we logistika pudaklarynda giňden ulanylýar.Bu enjamy janly gurnama çyzygy bilen ulanyp bolýar.

 • Doly awtomatiki pilotsyz gaplaýyş enjamy

  Doly awtomatiki pilotsyz gaplaýyş enjamy

  Bu ýokary derejeli baler, doly awtomatiki pilotsyz gaýyş üçin ýörite döredildi.Iş stolunda dürli ululykdaky we tertipsiz şekilleri baglamak üçin amatly rolik bar.Pilotsyz işlemegi gazanmak üçin elektrik geçiriji liniýa / gurnama liniýasyna birikdirilip bilner;

 • Awtomatiki gaplaýyş maşynynyň işleýşini wizuallaşdyrmak

  Awtomatiki gaplaýyş maşynynyň işleýşini wizuallaşdyrmak

  Awtomatiki bukulýan we möhürleýji gaplaýyş enjamy, awtomatiki bukulmagy, möhürlemegi we gaplamagy birleşdirýän gaplaýyş maşynydyr.Awtomatiki gaplama çyzygy, lentany ýokary we aşak awtomatiki möhürlemek we köp kanally gaplamak, indiki işde pilotsyz gaplamany amala aşyrmak we iş netijeliligi ýokary ulanylyp bilner.

 • Autarym awtomat möhürleme we gaplaýyş enjamy

  Autarym awtomat möhürleme we gaplaýyş enjamy

  Awtomatiki möhürleme we gaplaýyş maşyn, awtomatiki möhürlemegi we gaplamagy birleşdirýän gaplaýyş maşynydyr.Möhürlemek we gaplamak şol bir wagtda amala aşyrylýar.Çalt, täsirli we kiçi;esasanam kiçi kartonlary awtomatiki möhürlemek we gaplamak üçin amatlydyr;PLC awtomatiki programma gözegçiligi, ýönekeý we amatly iş, pes şowsuzlyk derejesi;karton gaplaýyş ýagdaýynyň import edilen fotoelektrik kesgitlemesi, awtomatiki 1-2 gaplamak;

 • Pallet Pallet Packer DB-130 iň köp satylan 2021 täze önüm

  Pallet Pallet Packer DB-130 iň köp satylan 2021 täze önüm

  1. Bu ýarym awtomat palet gaýyş enjamy, uly palet agyr zatlar üçin kompaniýamyz tarapyndan ýörite işlenip düzülen iň soňky awtomatiki gaýyş enjamy.Önüm durnukly öndürijilik, ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak, güýçli we çydamly aýratynlyklara eýedir.

 • DB-103 Ok bilen deşilýän palet gaplaýjy

  DB-103 Ok bilen deşilýän palet gaplaýjy

  Doly awtomatiki ok deşiji palet balet, palet we agyr agram birikdirmek üçin döredilen modeldir.Açyk ýaý çarçuwasynyň hereketli guşagy, aňsat hereket we daşamak üçin palet bilen balagy berk birleşdirip biler.

 • DB-104 Doly awtomatiki gorizontal baler

  DB-104 Doly awtomatiki gorizontal baler

  Doly awtomatiki gorizontal baler, paletde ýerleşdirilen paketleri keseligine gaplaýan balerdir, bu hereketleriň we daşaýyş wagtynda paketleriň ýaýramagynyň we ýitmeginiň öňüni alyp biler.