Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

FL-5545TBD + SM-5030LX

FL-5545TBD Awtomatiki film möhürlemek we kesmek + SM-5030LX gysyş enjamy

Gysga düşündiriş:

FL-5545TBD + SM-5030LX içerki bazaryň we müşderileriň dürli zerurlyklaryna laýyklykda işlenip düzülen orta tizlikli awtomatiki möhürleme we kiçelýän gaplaýyş enjamy.Önümleri awtomatiki kesgitlemek we pilotsyz gaplamany amala aşyrmak üçin fotoelektrik ulanýar.


Haryt maglumatlary

peýdalary

Haryt bellikleri

FL-5545TBD Awtomatiki film möhürlemek we kesmek + SM-5030LX gysyş enjamy

FL-5545TBD + SM-5030LX içerki bazaryň we müşderileriň dürli zerurlyklaryna laýyklykda işlenip düzülen orta tizlikli awtomatiki möhürleme we kiçelýän gaplaýyş enjamy.Önümleri awtomatiki kesgitlemek we pilotsyz gaplamany amala aşyrmak üçin fotoelektrik ulanýar.Köpçülikleýin önümçilikde we gaplamakda akym amallarynda giňden ulanylýar, awtomatiki iýmitlendirmek, eltip bermek, gaplamak, möhürlemek we gysmak her gezek CD, DVD, kosmetika, elektron önümleri, çap etmek, ýokary iş netijeliligi bilen tamamlanýar. reňk gutulary, kartonlar, gutlag kartlary, kiçi elektrik enjamlary, surat albomlary, surat çarçuwalary, surat çarçuwalary, lampalar we beýleki önümler bir gaplamada ýa-da birleşdirilen gaplamada.

Tehniki parametr

maşyn modeli FL-5545TB D + SM-5030LX
Elektrik üpjünçiligi naprýa .eniýesi 380V 3 .8 KWt
Pyçagyň ululygy Uzynlygy 550 * Ini 500mm
Peçiň ululygy Uzynlygy 1500 * Ini 500 * Boýy 300mm
Bukjanyň ölçegleri Uzynlygy ≥ 100 + beýiklik ≤ 500;ini + beýikligi ≤ 400mm
Gaplamak tizligi 15-30 paket / min
Howa çeşmesini ulanyň 6-7 kg

Wideo

2 - 副本
FL-5545TBD-1
FL-5545TBD-3

Sorag-jogap

1-nji sorag: Kiçijik sargytlary kabul edýärsiňizmi?
A1: Alada etme.Has köp sargyt almak we müşderilerimize has köp çagyryş bermek üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz kiçi sargytlary kabul edýäris.
 
2-nji sorag: countryurduma önüm iberip bilersiňizmi?
A2: Elbetde.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.
 
3-nji sorag: Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?
A3: OEM sargytlarynyň hemmesini kabul edýäris, diňe biziň bilen habarlaşyň we dizaýnyňyzy beriň. Biz size amatly bahany hödürläris we size ASAP üçin nusgalar bereris.
 
4-nji sorag: Töleg şertleriňiz näme?
A4: Offline, L / C, T / T, Western Union
 
5-nji sorag: Sargydy nädip ýerleşdirip bilerin?
A5: Ilki bilen PI gol çekiň, depozit töläň, soň önümçiligi gurarys. Taýýar önümçilikden soň balans tölemeli.Ahyrynda Harytlary ibereris.
 
6-njy sorag: Sitatany haçan alyp bilerin?
A6: Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, haýyşyňyzy bize ileri tutmagyňyz üçin bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda aýdyň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

24 sagat onlaýn

24 sagat onlaýn

paket-1

Islendik ýurda dürli transport usullaryny goldaň

Müşderä baha bermek

Müşderi

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler

Müşderi

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň