Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

KZF-01L karton erektor dolduryjy möhürleýji maşyn

Doly awtomatiki dik karton gaplama liniýasy üçin açyk doldurma we möhürleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

1. Dik açyk, dolduryň
2. Takyk ýerleşiş, tertipli we gatlakly toparlara bölmek we gaplamak;
3. 2 möhürlemek: lenta / gyzgyn ereýän ýelimleýji möhür;
4. customöriteleşdirilen doldurma goly: sorujy panel / gurallar / robot gollar;
5. PLC gözegçiligi, Pilotsyz önümçilik, islän wagtyňyz näsazlygy ýüze çykarmak.


Haryt maglumatlary

peýdalary

Haryt bellikleri

Doly awtomatiki karton / guty dik açyk doldurma möhürleýji karton erektor maşyn liniýasy

1. 1 maşynda guty / karton 3-i dik açmak, doldurmak, bukmak we möhürlemek;
2. Takyk ýerleşiş, önümleriň tertipli ýerleşdirilmegine we gatlakly toparlara bölünmegine we gaplanylmagyna ýetmek;
3. Iki sany möhürleme usuly: lenta / gyzgyn ereýän ýelimleýji möhürlemek;
4. Sorujy panel / gurallar / robot gollar bilen tutulýar;
5 ýönekeý sazlamalar bilen PLC dolandyryşyny kabul edýär we işleýiş ýagdaýy islän wagtyňyz görkezilip bilner.
Mesele:
Gündelik himiýa senagaty:salfetka, sanitariýa, çagalar üçin awtomatiki gaplaýyş enjamy
Azyk senagaty: ýag, çörek, biskwit, hoz awtomat, süýji awtomatiki gaplaýyş enjamy
Senagat önümçiligi:reňk, aerozol, köpük rezin awtomatiki gaplaýyş enjamy

5
7

Wideo görkeziş

Tehniki parametr

Ölçegleri (L × W × H)

4690 × 3250 × 2800mm (hakyky enjamyň ululygyna görä)

Agram

800 kg

Howa çeşmesiniň basyşy

0.6-0.8MPa

Gysylan howa sarp edilişi

Takmynan 5L / aýlaw

Giriş güýji

Üç fazaly bäş simli ulgam 380v / 50Hz

Dolandyryş güýji

DC24

Maksimum tertip ölçegi (L × W × H)

L (300 ~ 500) * W (200 ~ 400) * H (120 ~ 400) mm

(Aýratynlyklara görä dizaýn edilip bilner)

Gaplamak tizligi

1-5 hadysa / min (Kazyýetler / min)

Lentanyň iň ýokary diametri

50250mm

4
6

Sorag-jogap

1-nji sorag: Kiçijik sargytlary kabul edýärsiňizmi?
A1: Alada etme.Has köp sargyt almak we müşderilerimize has köp çagyryş bermek üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz kiçi sargytlary kabul edýäris.
 
2-nji sorag: countryurduma önüm iberip bilersiňizmi?
A2: Elbetde.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.
 
3-nji sorag: Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?
A3: OEM sargytlarynyň hemmesini kabul edýäris, diňe biziň bilen habarlaşyň we dizaýnyňyzy beriň. Biz size amatly bahany hödürläris we size ASAP üçin nusgalar bereris.
 
4-nji sorag: Töleg şertleriňiz näme?
A4: Offline, L / C, T / T, Western Union
 
5-nji sorag: Sargydy nädip ýerleşdirip bilerin?
A5: Ilki bilen PI gol çekiň, depozit töläň, soň önümçiligi gurarys. Taýýar önümçilikden soň balans tölemeli.Ahyrynda Harytlary ibereris.
 
6-njy sorag: Sitatany haçan alyp bilerin?
A6: Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, haýyşyňyzy bize ileri tutmagyňyz üçin bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda aýdyň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

24 sagat onlaýn

24 sagat onlaýn

paket-1

Islendik ýurda dürli transport usullaryny goldaň

Müşderä baha bermek

Müşderi

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler

Müşderi

Iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürleýärler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Çig malyň bahasynyň täsiri sebäpli enjamyň bahasy üýtgäp durýandygy sebäpli, marketing modulynyň arzanladyşynyň kesgitlenmejekdigine we bazara görä düzeljekdigine garaşýarys, şonuň üçin mümkinçilik berýän banner afişa modulyny ulanmak iň gowusydyr. arzanladyş mazmunyny we arzanladyş diapazonyny özümiz goşarys.

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň