Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Tehniki güýç

Şanhaý Ksingmin gaplaýyş enjamlary kärhanasy, 2012-nji ýylda döredilen ýokary tehnologiýaly kärhana.
Bu sahypa, Täze Ykdysady Ösüş Zonasynda, Jiading etrabynyň, Şanhaýyň we Taýjang şäheriniň, Suçhouounyň çatrygynda ýerleşýär.
Şanhaý Ksinmin kompaniýasy, on ýyldan gowrak hünär önümçiligi we ösüş tejribesi bilen bilelikde, önümçilikde we önümçilikde ösen tehnologiýanyň goldawyna bil baglap, önümçilik we gaplamak awtomatlaşdyryş tehnologiýasy üçin hakykatdanam amatly gaplama awtomatlaşdyryş enjamlaryny döretdi. dürli zerurlyklary kanagatlandyrýar.

Kompaniýada hünärmen tehnikler, in engineenerler we satuwdan soňky hyzmat işgärleri bar we ýaş we döredijilik ösüş topary bar.