Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Tehniki güýç

Şanhaý Xingmin gaplaýyş enjamlary kärhanasy, 2012-nji ýylda döredilen ýokary tehnologiýaly kärhana.
Sahypa, Täze Ykdysady Ösüş Zonasynda, Jiading etrabynyň, Şanhaýyň we Sýuçhouounyň Taýkang şäheriniň çatrygynda ýerleşýär.
Içerde we daşary ýurtda ösen tehnologiýanyň goldawyna bil baglap, on ýyldan gowrak hünär önümçiligi we ösüş tejribesi bilen bilelikde, hakyky önümçilik şertleri bilen bilelikde, Şanhaý Şingmin kompaniýasy önümçilik önümçiligi we gaplama awtomatlaşdyryş tehnologiýasy üçin hakykatdanam amatly gaplama awtomatlaşdyryş enjamlaryny döretdi. dürli zerurlyklary kanagatlandyrýar.

Kompaniýada hünärmen tehnikler, inersenerler we satuwdan soňky hyzmat işgärleri bar we ýaş we döredijilik ösüş topary bar.