Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

Gaplamak üçin maşyn

 • Uly dokalmadyk mata kagyz rulon gaplaýyş çyzygy 副本

  Uly dokalmadyk mata kagyz rulon gaplaýyş çyzygy 副本

  Doly awtomatiki mata / dokalan mata / rulon / rulon gaplaýyş maşyn liniýasy

   

  Funksiýa:

  • Dolandyryş enjamy
  • gaplaýyş enjamy
  • konweýer liniýasy
  • Kran agramy
  • Goşmaça göteriji maşyn

   

 • Dokalan däl mata kagyz rulon gaplaýyş çyzygy

  Dokalan däl mata kagyz rulon gaplaýyş çyzygy

  Doly awtomatiki mata / dokalan mata / rulon / rulon gaplaýyş maşyn liniýasy

   

  Funksiýa:

  • Dolandyryş enjamy
  • gaplaýyş enjamy
  • konweýer liniýasy
  • Kran agramy
  • Goşmaça göteriji maşyn

   

 • CR500 awtomatiki teker gaplaýyş enjamy

  CR500 awtomatiki teker gaplaýyş enjamy

  CR500Doly awtomatiki / ýarym awtomatiki tegelek tegelek görnüşli teker kabel turba gaplaýjysy Dik aýlaw, gaplamak we daňmak üçin teker gaplaýyş enjamy teker / konsentrator / kabel / turba zawody gaplamak üçin ulanylýar

 • Cr-1000r derejesi, material materialy, profil gaplaýyş enjamy

  Cr-1000r derejesi, material materialy, profil gaplaýyş enjamy

  CR seriýaly gorizontal egrem-bugram gaplaýyş enjamy, polat turbada, poslamaýan polat turbada, mis turbada, alýumin turbada, plastmassa turba, bar, tekiz material, profil, silindrde giňden ulanylýan, metallurgiýa, plastmassa we beýleki pudaklarda öndürilen we öndürilen täze sargy gaplaýyş enjamydyr. we beýleki uzyn önümler sargy gaplama.Örtülenden soň önüm owadan we moda görnüşine eýe bolup, oňat möhürlenýär, berk, baglaýjy, çyglylyk, pos, tozan, zeper, garrylyk we beýleki funksiýalara eýe.Bu enjam birleşdirilen gaplama kagyz lentasyny, birleşdirilen örülen lentany, egriji film we beýleki gaplaýyş materiallaryny ulanýar.

 • CR-4503 Awtomatiki aýlaw enjamy

  CR-4503 Awtomatiki aýlaw enjamy

  Containük konteýnerleşdirilen ammar, daşamak we mehanizirlenen ýüklemek we düşürmek amallarynyň gaplama talaplaryny kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz lýubo görnüşli egriji maşyn garşylygy uzaldyjy görnüşli egriji maşyn, deslapky görnüşli awtomatiki film sargy maşyn seriýaly önümlerini dizaýn etdi we öndürdi.

 • CR-4505 Awtomatiki usulda aýlanýan maşyn

  CR-4505 Awtomatiki usulda aýlanýan maşyn

  Palet on-line sargy gaplaýyş enjamy, gurnama liniýa amallaryna uýgunlaşýan gaplaýyş maşynydyr.Döwrebap kärhanalaryň awtomatiki gaplanyşynyň zerurlyklary üçin örän amatly.Gaplamagyň netijeliligini ýokarlandyrmakda, zähmet güýjüni peseltmekde we adam resurslaryny netijeli ulanmakda örän oňyn rol oýnaýar.

 • CR-4507 Onlaýn “Cantilever” aýlaw enjamy

  CR-4507 Onlaýn “Cantilever” aýlaw enjamy

  Kantilweriň sargy enjamy, gurnama liniýasynyň işlemegi üçin amatly gaplaýyş maşynydyr.Döwrebap kärhanalaryň awtomatiki gaplanylmagy üçin örän amatly.Gaplamagyň netijeliligini ýokarlandyryp, zähmet güýjüni peseldip we adam resurslaryny netijeli ulanyp biler.

 • CR-4509 iki tegelek sargy gaplaýyş enjamy

  CR-4509 iki tegelek sargy gaplaýyş enjamy

  CR-1 ikinji derejeli tegelek sargy gaplaýyş maşyny, kagyz öndürmek we dokalan däl pudaklar üçin kompaniýamyz tarapyndan ýörite gözlenýän, dizaýn edilen we öndürilen täze sargy gaplaýyş enjamy.