Akylly erkin eller, akylly öňdebaryjy gaplama!

CR-4503 film örtük enjamy

Zawod önümlerini örtmek üçin film gaplaýyş enjamy

Gysga düşündiriş:

 

1. Köp funksiýaly, köp sahnany ulanmak, membranany saýlamak ýok
2. Amatly forklift, palet we palet gaplamak üçin m görnüşi / tekiz / eňňit paletleri guruň.
3 sany uzaldylan film sargy maşyn, tygşytlaýjy film.
4 Tizligi sazlap bolýar.
Dürli agram önümleri üçin amatly 5 sany özleşdirilip bilinýän ýokary basma.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

20151218_152820
CR-4504
1.02
1.03
20151218_152736

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň